Multikulturna Viktorija

Viktorija je jedna od najraznovrsnijih i najkohezivnijih zajednica u svijetu. Dolazimo iz više od 200 zemalja, govorimo 260 jezika ili dijalekata i slijedimo 135 različitih vjera.

Vlada Viktorije podržava inkluzivno multikulturno društvo u kojem svako može da sudjeluje u zajednici i da ima pristup uslugama, bez obzira na kulturnu, jezičnu ili vjersku pripadnost.

Vlada Viktorije može da pomogne multikulturnim zajednicama kroz:

  • dotacije za razne događaje, za grupe starijih građana, za organizacionu pomoć, pomoć školama jezika odgovarajućih zajednica i druge inicijative
  • dotacije za infrastrukturu koje mogu da se koriste za izgradnju ili unapređenje zgrada i pratećih objekata
  • podržavanje inicijativa koje su odgovor na problematiku u zajednici, uključujući i potrebe prilikom naseljavanja
  • međukulturne i međuvjerske inicijative kojima se promoviše razumijevanje kulturnih i vjerskih razlika i ohrabruje društvena harmonija.

Našu raznovrsnost proslavljamo i organiziranjem većih događaja, uključujući: Premijerovu gala večeru (Premier’s Gala Dinner), Sedmicu kulturne raznovrsnosti (Cultural Diversity Week), Multikulturni festival “Viva Victoria“ (Viva Victoria Multicultural Festival) i dodjelu viktorijskih multikulturnih nagrada za dostignuća (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).

Preuzmite sa interneta informacije na bosanskom jeziku

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >