Multikulturna Viktorija

Viktorija je jedna od najraznovrsnijih i najkohezivnijih zajednica u svijetu. Dolazimo iz više od 200 zemalja, govorimo 260 jezika ili dijalekata i slijedimo 135 različitih vjera.

Vlada Viktorije podržava inkluzivno multikulturno društvo u kojem svako može da sudjeluje u zajednici i da ima pristup uslugama, bez obzira na kulturnu, jezičnu ili vjersku pripadnost.

Vlada Viktorije može da pomogne multikulturnim zajednicama kroz:

 • dotacije za razne događaje, za grupe starijih građana, za organizacionu pomoć, pomoć školama jezika odgovarajućih zajednica i druge inicijative
 • dotacije za infrastrukturu koje mogu da se koriste za izgradnju ili unapređenje zgrada i pratećih objekata
 • podržavanje inicijativa koje su odgovor na problematiku u zajednici, uključujući i potrebe prilikom naseljavanja
 • međukulturne i međuvjerske inicijative kojima se promoviše razumijevanje kulturnih i vjerskih razlika i ohrabruje društvena harmonija.

Našu raznovrsnost proslavljamo i organiziranjem većih događaja, uključujući: Premijerovu gala večeru (Premier’s Gala Dinner), Sedmicu kulturne raznovrsnosti (Cultural Diversity Week), Multikulturni festival “Viva Victoria“ (Viva Victoria Multicultural Festival) i dodjelu viktorijskih multikulturnih nagrada za dostignuća (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).

Preuzmite sa interneta informacije na bosanskom jeziku

Events Calendar

 • 21 Sep

  The Language Event - Melbourne

  more >
 • 26 Sep

  Hope for Harmony

  more >
 • 09 Nov

  Wyndham Diwali Mela 2019

  more >
 • 17 Nov

  Polish Festival @ Federation Square

  more >
find more events here >