Multikulturalna Viktorija

Viktorija je jedna od najraznolikijih i najkohezivnijih zajednica u svijetu. Mi dolazimo iz više od 200 zemalja, govorimo 260 jezika ili dijalekata i upražnjavamo 135 različitih vjera.

Viktorijska Vlada podupire inkluzivno multikulturalno društvo gdje svatko može sudjelovati u zajednici i imati dostupne usluge bez obzira na kulturološku, jezičnu ili vjersku pripadnost.

Viktorijska Vlada može pomoći multikulturalnim zajednicama putem:

  • subvencija zajednicama za razne događaje, organiziranja skupina starijih građana, pružanja potpore u organiziranju, pružanja jezičnih škola u zajednici te drugih inicijativa
  • infrastrukturnih dotacija za izgradnju ili unapređenje zgrada i pratećih objekata
  • potpore za inicijative kao odgovor na problematiku u zajednici, uključujući i potreba prilikom naseljavanja
  • međukulturalnih i međuvjerskih inicijativa kojim bi se promicalo razumijevanje kulturološke i vjerske raznolikosti i podupirao društveni sklad.

Našu raznolikost mi proslavljamo i velikim događajima, koji uključuju: Premijerovu svečanu večeru (Premier’s Gala Dinner), Tjedan kulturološke raznolikosti (Cultural Diversity Week), Multikulturani festival Viva Victoria (Viva Victoria Multicultural Festival) i Viktorijske multikulturalne nagrade za izvrsnost (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).

Preuzmite informacije na hrvatskom jeziku

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >