बहुसांस्कृतिक भिक्टोरिया

भिक्टोरिया संसारकै सबैभन्दा विविध र संयोजित समाजहरु मध्ये एक पर्दछ। हामी २००० बढी देशहरु बाट आएका छौँ, २६० भाषा बोल्दछौं वा भाषिकाहरू छन्, र १३५ विभिन्न धर्महरु पालना गर्दछौं।

भिक्टोरिया सरकारले समावेशी बहुसांस्कृतिक समाजको समर्थन गर्दछ जहाँ प्रत्येक व्यक्तिले समुदायमा संलग्न हुन पाउनु पर्दछ र उनीहरु जुनसुकै संस्कृती, भाषा वा धर्मको पृष्ठभूमीबाट आएको भएपनि सेवाहरुमा पहुँच पाउनु पर्दछ।

भिक्टोरिया सरकारले बहुसांस्कृतिक समुदायहरुलाई निम्नानुसार को सहयोग गर्न सक्दछ:

  • समुदायहरुका पर्वहरुका लागि, बुढाबुढी समूहहरुका लागि, संस्थागत सहयोगका लागि, सामुदायिक भाषा विद्यालयहरु साथै अन्य अग्रसरताहरुका लागि अनुदान दिने
  • भवनहरु अथवा सुबिधाहरु सुधार गर्न वा निर्माण गर्नका लागि पूर्वाधार अनुदानहरु (infrastructure grants) दिने
  • समुदायका समस्याहरुलाई सम्बोधन गर्ने खालका जस्तै बसोबास सम्बन्धि आवश्यकता बारे अग्रसरताहरुलाई समर्थन गर्ने
  • सांस्कृतिक तथा धार्मिक विविधतालाई प्रवर्धन गरि सामाजिक सद्भावको प्रवर्धन गर्ने खालका अन्तरसांस्कृतिक र अन्तरधार्मिक अग्रसारताहरुलाई टेवा दिने।

हामी हाम्रो विविधता मुख्य कार्यक्रमहरु संग मनाउदछौं जसमा: प्रिमियर गालाको रात्रिभोज (Premier’s Gala Dinner), सांस्कृतिक विविधता सप्ताह (Cultural Diversity Week), भिभा भिक्टोरिया बहुसांस्कृतिक पर्व (the Viva Victoria Multicultural Festival) र भिक्टोरियाको बहुसांस्कृतिक उत्कृष्टताका लागि पुरस्कारहरु (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence)

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >