Wielokulturowa Wiktoria

Wiktoria jest jedną z najbardziej zróżnicowanych i spójnych społeczności na świecie. Pochodzimy z 200 krajów, mówimy 260 językami lub dialektami i jesteśmy wyznawcami 135 religii.

Rząd wiktoriański popiera integracyjną, wielokulturową społeczność, w której każdy może uczestniczyć w swoim środowisku i korzystać z dostępu do usług bez względu na kulturowe, językowe czy religijne pochodzenie.

Rząd wiktoriański może pomagać wielokulturowym społecznościom w:

  • subwencjach na imprezy środowiskowe, grupy seniorów, pomoc organizacyjną, środowiskowe szkoły językowe i inne inicjatywy,
  • subwencjach infrastrukturalnych w celu zbudowania lub ulepszenia budynków i obiektów,
  • wspieraniu inicjatyw podejmowanych w odniesieniu do kwestii środowiskowych, włącznie z potrzebami osiedlenia się,
  • międzykulturowych i międzywyznaniowych inicjatywach w celu promowania zrozumienia różnic kulturowych i religijnych oraz promowania społecznej harmonii.

Świętujemy również naszą różnorodność w formie dużych imprez, takich, jak: Uroczysta Kolacja Premiera (Premier’s Gala Dinner), Tydzień Różnorodności Kulturowej (Cultural Diversity Week), Wielokulturowy Festiwal Viva Victoria (Viva Victoria Multicultural Festival) oraz Wiktoriańskie Wielokulturowe Nagrody za Doskonałość (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence).

Pobierz informację w swoim języku

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >