วิคทอเรีย รัฐแห่งวัฒนธรรมหลากหลาย

วิคทอเรียเป็นหนึ่งในสังคมที่มีความแตกต่างและความกลมเกลียวสูงที่สุดสังคมหนึ่งในโลก เรามาจากประเทศต่างๆ มากกว่า 200 ประเทศ เราพูดภาษากลางหรือภาษาท้องถิ่น 260 ภาษา และมีความเชื่อถือในลัทธิต่างๆ กันถึง 135 ลัทธิ

รัฐบาลรัฐวิคทอเรียสนับสนุนสังคมหลากวัฒนธรรม ที่ซึ่งประชาชนทุกคนสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมชุมชน และเข้าถึงบริการต่างๆ โดยไม่มีการคำนึงถึงภูมิหลังด้านวัฒนธรรม ภาษา หรือ ศาสนา

  รัฐบาลรัฐวิคทอเรียสามารถให้ความช่วยเหลือชุมชนหลากวัฒนธรรมในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้:
 • ให้เงินช่วยเหลือสำหรับอีเว้นท์ต่างๆ แก่กลุ่มผู้สูงอายุ แก่การสนับสนุนองค์กรต่างๆ โรงเรียนสอนภาษาในชุมชน และความริเริ่มอื่นๆ
 • ให้เงินช่วยเหลือโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการก่อสร้างหรือการปรับปรุงอาคารและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ
 • ให้เงินช่วยเหลือแก่การริเริ่มที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน รวมทั้งความจำเป็นต่างๆ ในด้านการตั้งหลักแหล่ง
 • ส่งเสริมความเข้าใจในความหลากหลายด้านวัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนความสามัคคีกลมเกลียวในสังคม ผ่านทางความริเริ่มด้านวัฒนธรรมและลัทธิความเชื่อถือระหว่างกัน

นอกจากนั้น เรายังเฉลิมฉลองความแตกต่างของเราด้วยการจัดงานอีเว้นท์ใหญ่ๆ ซึ่งรวมถึงงานกาล่า ดินเนอร์ของนายกรัฐมนตรีประจำรัฐ (Premier’s Gala Dinner) สัปดาห์แห่งความแตกต่างด้านวัฒนธรรม (Cultural Diversity Week) งานเทศกาลวัฒนธรรมหลากหลาย วีว่า วิคทอเรีย (Viva Victoria Multicultural Festival) และการมอบรางวัลหลากวัฒนธรรมของรัฐวิคทอเรียแห่งความเป็นเลิศ (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence)

Events Calendar

 • 25 Aug

  Music that Leaps and Bounds: presented by Chao Feng Chinese Orchestra

  more >
 • 31 Aug

  Ajak Kwai

  more >
 • 31 Aug

  The Lives of Celestials: John Young Zerunge

  more >
 • 06 Sep

  New Springs

  more >
find more events here >