ናይ ቪክቶሪያ ሕብረ ባህላዊ

ኣብ ዓለም ውሽጢ ብዙሕ ዝተፈላለየን ጥምረት ዘለዎ ሕብረተሰባት ዘለዎም ሃገራት ውሽጢ ቪክቶሪያ ሓደ እያ። ካብ ልዕሊ 200 ሃገራት ዝመጻእና፣ 260 ቋንቋታት ወይኻዓ ኣዘራርባታት ከምዘሎን 135 ዝተፈላለዩ ናይ እምነት ሃይማኖታት ንኽተል ኢና።

መንግሥቲ ቪክቶሪያ ብሓደ ንዝተጠቃለል ሕብረ ባህላዊ ሕብረተሰብ ይሕግዝ እሞ ነብስወከፍ ሰብ ብናይ ማሕበረሰብ ክሳተፍ ከምዝኽእልን ብዘይ ኣፈላላያ ባህሊ፣ ቋንቋ ወይኻዓ ሃይማኖታዊ እምነት ኩሉ ሰብ ማዕርነት ኣገልግሎታት ይረኽብ እዩ።

ንሕብረ ባህላዊ ማሕበረሰባት ናይ ቪክቶሪያ መንግሥቲ ዝሕግዞ ዝኽእል:

  • ንስፖርታዊ ውድድር፣ ብዕድመ ዓበይቲ ንዝኾኑ ጕጅለታት፣ ንድርጅታዊ ደገፍ፣ ንማሕበረሰብ ናይ ቋንቋ ቤት ትምህርቲታት ከምኡ‘ውን ንካልኦት ተበግሶታት ዝኸውን ናይ ማሕበረሰብ ህያብ ገንዘብ
  • ንሕንጻታትን መገልገሊታት ክመሓየሽ ወይኻዓ ሓዱሽ ክስራሕ ናይ ልምዓት ሓገዝ ገንዘብ
  • ንድሌት ሰፈራ መጣየሲ ዘጠቃልል ንማሕበረሰብ ጉዳያት ተበግሶ ዝውሃብ ደገፍ
  • ምስ ዝተፈላለዩ ባህሊታትን እምነትዘለዎ ክትራኸብ እንከሎ ብዙሕ ባህላዊን ሃይማኖታዊ ከምዘሎ ንክርደኣኻ እሞ ናይ ማሕበራዊ ውሕደት ምእንታን ክነብር ንምትብባዕ እዩ።

ከምኡ’ውን ብዘለና ብዝሒ ኣፈላላያ ዓቢይ ፍጻመታት ክብረ በዓላት ዚኻተት: ናይ ፕረሜር ጋላ ድራር (Premier’s Gala Dinner)፣ ናይ ብዙ ብዙህ ባህላዊ ሰሙን (Cultural Diversity Week ናይ ቪቫ ቪክቶሪያ ሕብረ ባህላዊ ክብረ በዓል (Viva Victoria Multicultural Festival) ከምኡ’ውን ናይ ቪክቶሪያ ሕብረ ባህላዊ ምሩጽነት ህያብ ስልማት (Victoria’s Multicultural Awards for Excellence)

ብናትኹም ቛንቛ መረዳእታ ምኽፋት።

Events Calendar

There are no upcoming events at this time.

find more events here >